Suche

Venting

Venting

17 Jul 2015
N 78° 23’ 89’’ E 15° 49’33’’
6° C
etwas bewölkt
2 m/s NO

Nå skjer det som skjer med så mange artiske ekspedisjoner: Vi venter på de rette forholdene. Marginene her oppe er små, og naturkreftene varierer mye. Et år er de nordlige delene av Svalbard rakst isfri, mens i andre år blokerer store og massive drivisflak vannveiene opp til Nordaustlandet. Sistnevnte er tilfellet i år.
Isen beveger seg hele tiden: Vind, havstrømmer, flo og fjære, samt temperatur er faktorene som spiller inn. Vi må vente til isforholdene forbedrer seg og vi kan reise. Dette er forhold som er fjerne i det daglige liv hjemme på fastlandet.
Utsiktene for neste uke ser bra ut, spessielt med den kommende springfloen vil isen komme i sterk bevegelse. Mandag er satt som tentativ avreisedag.
Stemningen i gruppen er svært bra, da det ennå er en del forberedelser som må gjøres. Eksemeplvis er kommunikasjonssystemet over satelitt, ikke helt ferdig innstilt. Til nå har vi ikke hatt tid til å kjede oss.

Sponsoren