Suche

Historisk bakgrunn

For 100 år siden endte den tyske arktisekspedisjonen på Svalbard, under ledelse Herbert Schröder-Stranz som en katastrofe. Av 15 deltagere overlevde kun 7 stykker.
Hva som skjedde med de bortkommende i det nordøstlige Svalbard er til i dag et uoppklart mysterium.

Mer om Schröder-Stranz Ekspedisjonen

Leteekspedisjonen

Med vår Tysk/Norske Research-Expedition vil vi forsøke å løse mysteriet rundt de bortkommende deltagerne av Schröder-Stranz ekspedisjonen. Dermed kunne sette et punktum på denne historien. I April 2013 startet vi med 37 sledehunder og tilsammen 8 deltagere på vei til det avsidesliggende Nordaustlandet. Over isbreer og skruis i retning Nordøst.

Her startet vi søket etter rester og tegn etter de bortkommende i den sørlige delen av Nordaustlandet (se dagboken). På vår ekspedisjon i 2015 vil vi konsentrere oss om den nordlige delen av Nordaustlandet.

Mer Informasjon rundt ekspedisjonen

News

14. 09. 2015

Wir haben die Zivilisation wieder erreicht

Exposè

Her finner du et exposé für nedlasting:

Sponsoren