Suche

Ekspedisjon 2015

I juni 2013 søkte Bjørn Klauer og Regina Elpers etter spor fra Schröder-Stranz-ekspedisjonen.
Det ble gjort flere funn på den sørlige delen. Disse ble nøye undersøkt, dokumentert, fotografert og posisjonene ble registrert.

Selv om et av disse funnene skulle være etter Schröder-Stranz, vil ikke disse kunne løse mysteriet om hvor deres siste hvilested befinner seg.

I August 2013 og 2014 besøkte fagfolk (blant annet arkeologer) fra sysselmannen funnstedene, ved hjelp av skip og helikopter. De kom til den samme slutningen som oss: Disse funnene kan ikke knyttes til en bestemt ekspedisjon, derav konklusjonen om at disse ikke kan knyttes til Schröder-Stranz -ekspedisjonen.

Den enorme snø- og issmeltingen på de store isbreene på øst- og vestsiden av øya førte til svært høy vannføring i elvene. Dette forhindret utvidelsen av søkeområdet på den nordlige delen av Nordaustlandet.

Ekspedisjonen i 2015 vil konsentrere seg om søket av den nordlige delen av landstripen mellom de østlige og vestlige isbreene.


Da vi på vår ekspedisjon i 2013 undersøkte den sørlige delen av Nordaustlandet nøye, er målet for den neste ekspedisjon å undersøke den nordlige delen. Dette betyr alt sør for Duvefjord (der det i 1937 ble funnet rester).

For å gjøre dette, er det tenkt to team med to personer i hvert. Det vil bli etablert en basecamp i Rijpfjord. Der vil vi kunne krysse de største smeltevannselvene ved å benytte båt ved munningen av elvene.

Hvert team vil ha med seg to huskyer, disse vil brukes som bærehjelp og som sikring mot isbjørn.

Da vi på landstykket mellom Duve- og Wahlenbergfjorden vil bevege oss med to separate team, kan vi dekke tilnærmet dobbelt så stort område som under ekspedisjonen i 2013. For å gjøre et grundig søk i det ulendte terrenget og med de vanskelige værforholdene med mye tåke og nysnø er to team nødvendige.

Fotos


Ekspedisjonen starter med båt fra Longyearbyen/Svalbard den 15. 07. 2015.

I Dokkabukta/Duvefjord blir de to teamene satt på land. Søket vil starte rundt funnstedet som ble oppdaget i 1937 og i sydøst retning mot Dokkavatn og Isungen (2 dager).

Deretter vil et av teamene bli satt av med båt i Botnvika.

Det andre blir satt av i Wordiebukten/Rijpfjord, der de etablerer basecampen for resten av ekspedisjonen. I mellomtiden går teamet som ble satt av i Botnvika til basecampen og undersøker området derimellom. Etter en gjenforening ved basecampen vil søket fortsette i retning sør og sørøst.

Begge teamene vil den 15. september bli hentet med båt i Rijpfjord.

Sponsoren