Suche

Historie

Die Herzog Ernst von Christopher Rave
Die Herzog Ernst von Christopher Rave
Besatzung und Expeditionsmitglieder in Tromsö
Besatzung und Expeditionsmitglieder in Tromsö
Schröder-Stranz
Schröder-Stranz

I august 1912 startet 15 deltagere av den tyske Schröder-Stranz-Expedition ferden mot Svalbard.
Denne ‘pre-ekspedisjonen’ skulle blant annet teste utstyr og bidra med PR for finansiering av en planlagt passering av nordvestpassasjen året etter.

Schröder-Stranz skaffet en motorseiler i Tromsø og døpte den om den til ‘Herzog Ernst’, oppkalt etter Schröder-Stranz’ sponsor Ernst von Sachsen-Altenburg.

Etter ankomst nord på Svalbard, forlot Schröder-Stranz med et følge på tre menn og åtte hunder av rasen Bernadiner de andre ekspedisjonsdeltagerne og ekspedisjonsskipet.

Formålet var å utforske de store isbreene på Nordaustlandet, samt å krysse øya i øst-vest retning.

Schröder-Stranz mit Kapitän Ritscher

Videre forløp

I mellomtiden skulle resten av besetningen seile Herzog Ernst til Sorgebay (også kalt Treurenberg-Bay). Der skulle det opprettes et depot ved Hinlopenstretet.

I midten av desember var det planlagt en gjenforening i Cross-bay mellom de to teamene.

Fortapt

Ingen av ekspedisjonsteamene kom noen gang til Cross-bay. Schröder-Stranz med sitt følge dukket aldri opp. Herzog Ernst frøs fast i drivisen ved det planlagte depot i Sorgebay.

Etter en svært strabasiøs marsj på 250 kilometer, ankom Kaptein Ritscher Longyearbyen i slutten av desember. Han var helt utslitt, og polarkulden hadde påført ham graverende frostskader.

Herfra organiserte han flere redningsekspedisjoner for å redde det resterende mannskapet på Herzog Ernst.

Redningsekspedisjonen, ledet av nordmannen Staxrud, kom ved hjelp av hunde- og reinsdyrslede frem til skipet og kunne redde de to gjenværende deltakerne, Christopher Rave og Herrmann Rüdiger.

Flere funn

1937 fant noen jegere restene av en camp åpenbart etterlatt av Schröder-Stranz ekspedisjonen i Duvefjord 80° 14‘ 3‘‘ N/23° 44‘ 33‘‘ Ø.

Åtte år senere fant noen tyske soldater, som var stasjonært på en tysk værstasjon, noen aluminiumstallerkener i Duvefjorden.

2007 fant de tyske polarfarerne Arved Fuchs og Falk Mahnke flere utstyrsdeler i samme region. Alle disse funnene bekrefter at Schröder-Stranz har oppholdt seg i dette området.

Men samtidig bekrefter disse også at dette ikke kan ha vært hans siste leir, siden viktige gjenstander eller menneskelige rester ikke er funnet.

Med høy sannsynlighet kan vi anta at Schröder-Stranz, August Sandleben, Max Mayr og Richard Schmidt har forflyttet seg i retning vest for å nå frem til depotet ved Hinlopenstretet/Sorgebay.

Kaptein Ritscher fra ekspedisjonsskipet Herzog Ernst fortalte i et senere intervju at Schröder-Stranz sammen med hans tre medfarere, mest sannsynlig prøvde å nå depotet ved Hinlopenstretet over landstripen mellom Duvefjord og Wahlenbergfjord.

Siden ekspedisjonsmedlem Max Mayr var geolog og landstripen den gang ikke var utforsket, øker sannsynligheten for at dette var veivalg de tok for å komme frem til Hinlopenstretet .

(7 overlevende, 8 bortkomne)

Bortkomne deltagere

 • Herbert Schröder-Stranz, Tysk, Ekspedisjonsleder, sannsynligvis omkommet i området mellom Duvefjord og Sorge-Bay
 • August Sandleben, Tysk, Kapteinsløytnant/ Førsteoffiser, sannsynligvis omkommet i området mellom Duvefjord og Sorge-Bay
 • Dr. Max Mayr, Tysk, Geograf og Geolog, sannsynligvis omkommet i området mellom Duvefjord og Sorge-Bay
 • Richard Schmidt, Tysk, Privatsekretær og Taxidermist, sannsynligvis omkommet i området mellom Duvefjord og Sorge-Bay
 • Erwin Detmers, Tysk, Zoolog: Forsvant sør for Mosselbay ved et forsøk på å nå Longyearbyen.
 • Wilhelm Eberhard, Tysk, Tekniker og Maskinist: Forsvant mellom Mosselbay og det innefrosne skipet Herzog Ernst.
 • Walter Moeser, Tysk, Botaniker: Forsvant sør for Mosselbay i forsøket på å nå Longyearbyen.
 • Knut Stave, Norsk, Skipskokk: Døde 1913 på Herzog Ernst av Tuberkulose.

Overlevende deltagere

 • Herrmann Rüdiger, Tysk, Oseanograf: Reddet i april 1913 med sterke forfrysninger der flere amputasjoner var nødvendig.
 • Christopher Rave, Tysk, Marinemaler og Kameramann: Reddet i april 1913
 • Alfred Ritscher, Tysk, Kaptein: Ankom som førstemann Longyearbyen den 27.12.1912, og ledet redningen av gjenværende mannskap på Herzog Ernst.
 • August Stenersen, Norsk, Los: Forlot skipet og ankom Longyearbyen 05. april 1913
 • Einar Rotvold, Norsk, Matros: Forlot skipet og ankom Longyearbyen 05. april 1913
 • Jørgen Jensen, Norsk, Matros: Forlot skipet og ankom Longyearbyen 05. april 1913
 • Julius Jensen, Norsk, Matros: Forlot skipet og ankom Longyearbyen 05. april 1913

Sponsoren