Suche

Ekspedisjon 2013

Nøyaktig 100 år etter tragedien til Schröder-Stranz-ekspedisjonen vil vår hundesledeekspedisjon lete etter spor som forhåpentligvis kan oppklare mysteriet rundt hva som skjedde med Schröder-Stranz og hans medfarere.

Under vår Svalbardekspedisjon i 2001 besøkte vi en hytte som ble benyttet av medlemmer av Schröder-Stranz ekspedisjonen under deres forsøk med å komme tilbake til Longyearbyen.

Under denne ekspedisjonen bevegde vi oss i området der flesteparten av de gjenværende ekspedisjonsmedlemmene gikk gjennom da de måtte redde seg tilbake til Longyearbyen på egne bein.

Leteområdet befinner seg ca. 350 kilometer fra Longyearbyen. Denne strekningen vil vi med flere etapper legge bak oss ved hjelp av hundesleder.

Fotos


Tidligere leteekspedisjoner har konsentrert seg om områdene rundt det nordlige kappet på Nordaustlandet og derfra vestlig inn i Duvefjorden. Her ble det vinteren 1913 gjort et systematisk søk langs kystlinjen.

Først da en camp i Duvefjorden ble funnet i 1937, ble det klart at Schröder-Stranz og hans team høyst sannsynlig forsvant i området mellom denne campen og Hinlopenstretet.

Alle senere leteekspedisjoner – kjente for oss- er gjennomført om sommeren og i området langs kystlinjen i Duvefjorden.

I 2013 vil vi benytte oss av de siste vinterukene for å kjøre ut depoter og rigge til flere camper mellom Duvefjorden og Wahlenbergfjorden.

Så lenge landskapet, på Nordaustlandet er dekket av snø, hersker de samme betingelsene som Schröder-Stranz befant seg i 100 år tidligere. Dette vil hjelpe oss i å kunne lokalisere ulike rutevalg Schröder-Stranz og hans team kan ha tatt under deres ferd.

Under perioden der landskapet er snøfritt vil leteekspedisjonen kunne utføre sin primæroppgave og lete etter rester og tegn etter Schröder-Stranz og hans team.

Sponsoren