Suche

Teamet

Alle deltagere fra Tyskland, Norge, England og Sveits kan vise til mye erfaring med huskyer og lange sledeturer i arktiske forhold.

Flere deltagere har tidligere vært på ski og sledeturer på Svalbard og/eller skiturer på Grønland og den Patagonske innlandsisen

Friluftsliv på vinterstid med lave temperaturer og dårlig vær, samt teltliv er noe alle deltagere har mye erfaring med.

Av sentral rolle under en slik ekspedisjon er teamerfaring og samholdet. Dette kreves fra hvert enkelt individ. Alle deltagerne fra hver gruppe, kjenner hverandre svært godt fra tidligere og fungerer svært godt sammen.

Team 1

Longyearbyen til Hinlopenstretet

05. – 20. april 2013, ca. 400 km

 • Björn Klauer
 • Thomas Lipke
 • Andreas Bartmann
 • Kay Rittmeister
 • Holger Moths

Team 2

Longyearbyen til Nordaustlandet

ca. 20. april – 20. mai 2013, ca. 700 km

 • Björn Klauer
 • Regina Elpers
 • Martin Lundius
 • Georg Sichelschmidt
 • Tim Oakley
 • Simon Usteri

Team 3

Nordaustlandet

ca. 05. mai – august

 • Björn Klauer
 • Regina Elpers

Björn Klauer

Björn Klauer

Thomas Lipke

Thomas Lipke

Andreas Bartmann

Andreas Bartmann

Kay Rittmeister

Kay Rittmeister

Holger Moths

Holger Moths


Björn Klauer

Björn Klauer

Regina Elpers

Regina Elpers

Martin Lundius

Martin Lundius

Georg Sichelschmidt

Georg Sichelschmidt

Tim Oakley

Tim Oakley

Simon Usteri

Simon Usteri


Björn Klauer

Björn Klauer

Regina Elpers

Regina Elpers

Sponsoren