Suche

Sjekk overrekkelse

Sjekk overrekkelse

25 Mai 2015

Som avslutting av den store kampanjen til vår hovedsponsor Heinemann, ble det avholdt en liten seremoni på Gardemoen lufthavn forrige fredag. Under seremonien fikk ekspedisjonen overlevert en sjekk med sponsorbidraget.
Kampanjen til Heinemann ble gjennomført på lufthavnene Oslo, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Bergen i februar og mars. Kampanjen var et samarbeid mellom Heinemann, Freia, Haribo, Mentos, Elisabeth Arden og Izzy Miyake og ble sett av i overkant 5,3 millioner. En stor suksess for alle involverte parter!

Slik var det all grunn til en liten feiring under seremonien

Vi ønsker igjen å takke alle involverte parter for deres tillit, eksepsjonelle engasjement og støtte! Uten dere ville det ikke vært mulig å gjennomfører en ekspedisjon med dette omfanget. Tusen hjertelig takk!

Sponsoren