Suche

Første funn

Første funn

31 Jul 2015
N 79° 82’ 960’’ E 21° 94’ 270’’
10° C
Sonne
1 m/s S

I går kom vi på en transportetappe, over noen rester etter menneskelig aktivitet. Midt på en åpen slette kom vi over noen rustene blikkbokser og et stykke veke til en parafinlampe eller lignede. Tilstanden tilsier at dette er gammelt, samt at vi ikke finner noen plastdeler. Dog er det ikke mulig å tidfeste dette uten videre, samt ikke mulig å tilordne dette en bestemt hendelse/ekspedisjon. Men spendende å finne noe her i dette øde.

Sponsoren