Suche

Hundene er vaksinert

Hundene er vaksinert

16 Nov 2014
Hundene er vaksinert

Til ekspedisjonensforberedelsene hører også vaksinering av hundene til.
I de siste årene har tilfellene av rabies økt på Svalbard. Rev som følger isbjørn har mest sannsynlig tatt rabies med fra Russland.

Etter ekspedisjonen, ønsker vi selvfølgelig å ta med hunden tilbake til Huskyfarmen i Nord-Norge. I Norge er vaksinering mot rabies ikke obligatorisk, grunnen er at denne sykdommen ikke er utbredt på fastlandet. Hunder som tas med inn til fastlandet må imidlertid vaksineres. For å konstatere om vaksineringen har vært suksessfull er også en blodprøve nødvendig.

Fire hunder tar vi med oss på ekspedisjonen. Oppgavene til hundene vil være å transportere utstyr og være vår beste varsling mot isbjørn. Seks hunder har blitt vaksinert, slik er vi sikre på at hvert fall fire stykker vil kunne tas med til Svalbard. 
Kalle, den lydige; Pekel, som helst vil rive isbjørner i fillebiter; Mallik den uredde; Nick, den flittige; Lillith, isbjørnvarsler No. 1 og Kaisa, den sterke.

Sponsoren