Suche

Blog

Resultat

02 Okt 2013
Resultat

Resultat

I etterkant av ekspedisjonen besøkte fagpersoner fra Sysselmannen på Svalbard funnstedene ved hjelp av skip og helikopter. Sysselmannens eksperter kom til samme konklusjon som Bjørn og Regina: Ingen av disse funnene kan helt sikkert tilordnes en bestemt ekspedisjon, dermed heller ikke Schröder-Stranz ekspedisjonen.

Selv om et av disse funnstedene skulle være rester etter Schröder-Stranz, vil funnene ikke kunne oppklare mysteriet om hvor Schröder-Stranz sitt siste hvilested befinner seg. Sjansen for å finne forklarende spor etter Schröder-Stranz ekspedisjonen i den nordlige delen er fortsatt stor.

Siden vi ikke kunne krysse elven Brånaelva konsentrerte vi oss om den sørlige delen av Nordaustlandet. Nord for Brånaelva eksisterer fortsatt muligheten for å finne spor etter Schröder-Stranz ekspedisjonen.

Zurück zur Übersicht

Sponsoren